• Motto:

  • Nauka to dar

  • Doceń to

  • Pomyśl o przyszłości

  • już dziś


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SIGPlusGifDecoder has a deprecated constructor in /home/coma33/domains/gimnazjumlubasz.edu.pl/public_html/plugins/content/sigplus/core/imagegenerator.php on line 539

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SIGPlusGifEncoder has a deprecated constructor in /home/coma33/domains/gimnazjumlubasz.edu.pl/public_html/plugins/content/sigplus/core/imagegenerator.php on line 751

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SIGPlusMPEGPosterExtractor has a deprecated constructor in /home/coma33/domains/gimnazjumlubasz.edu.pl/public_html/plugins/content/sigplus/core/imagegenerator.php on line 892

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_allvideos has a deprecated constructor in /home/coma33/domains/gimnazjumlubasz.edu.pl/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 18

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu

w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca: GABRIELA EWERT

Zastępca: MATEUSZ KLAUSE

Skarbnik: ALICJA GĘBALA

Sekretarz: JULIA MAGDZIARZ

Kronikarz: MARTYNA WIKA

Sekcja organizacyjna: ŻANETA WIECZOREK

                                       KACPER MAGDZIARZ

Sekcja kulturalno – rozrywkowa: MARCIN MIZERA

                                                          JAKUB NIEZBORAŁA

                                                          DANIEL CICHOREK

Sekcja charytatywna: MONIKA STACHOWSKA

                                      ZUZANNA KORCZYC

  

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

I. Postanowienia ogólne

1.  W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.  Uczniowie klas I-III gimnazjum wybierają demokratycznie swój organ – Radę Uczniowską, która jest współodpowiedzialna za pracę Gimnazjum w Lubaszu.

3.  W skład Rady Uczniowskiej wchodzi 12 wybranych w szkolnych wyborach.

4.  Pracą Rady Uczniowskiej kieruje zarząd w składzie:

- przewodniczący rady
- zastępca przewodniczącego
- sekretarz
- skarbnik
- kronikarz

5.   Członkowie rady pracują w 2-3 osobowych sekcjach:

- organizacyjnej

- kulturalno-rozrywkowej

-charytatywnej

       6.   Wybory do Rady Uczniowskiej poprzedza kampania wyborcza, w której kandydaci      przedstawiają swój program.

7.   Kadencja Rady Uczniowskiej trwa 1 rok, a wybory winny odbyć się do końca września.

II   Zadania Rady Uczniowskiej

1.  Reprezentowanie ogółu uczniów na terenie szkoły i poza nią.

2.  Ścisła współpraca z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.

3.  Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych.

4.  Organizowanie pomocy koleżeńskiej w szkole.

5.   Układanie planu dyżurów uczniowskich w szkole.

III  Obowiązki Rady Uczniowskiej

1.  Składanie dwa razy do roku sprawozdań z pracy przed Radą Pedagogiczną.

2.  Dbałość o przestrzeganie regulaminu szkolnego.

3.  Zdobywanie najwyższych ocen z zachowania.

IV  Prawa Rady Uczniowskiej

1.  Zgłaszanie do Dyrekcji Szkoły wniosków i opinii w sprawach szkoły, w szczególności dotyczących:

- zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

- jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

- organizacja życia szkolnego

- przestrzegania praw ucznia

- występowanie do dyrektora szkoły z wnioskiem o umożliwienie udziału w posiedzeniu Rady Pedagogicznej

- wybory nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Rady Uczniowskiej

2.  Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

V    Samorządy klasowe

1.  W klasach działają samorządy klasowe w składzie:

- przewodniczący
- zastępca przewodniczącego
- skarbnik

2.  Regulamin wyboru samorządu klasowego ustala zespół klasowy wraz z wychowawcą.

3.  Samorząd klasowy powinien inicjować imprezy klasowe, współpracować z Radą Uczniowską i informować uczniów o jej postanowieniach.

VI   Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016 do odwołania .

Gimnazjum Lubasz