• Motto:

  • Nauka to dar

  • Doceń to

  • Pomyśl o przyszłości

  • już dziś

Obowiązująca składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

wynosi 30zł na jedno dziecko,

15zł na drugie i trzecie dziecko (rodzeństwo).

Wpłaty można dokonywać na konto Rady Rodziców : BS O/ Lubasz 36 8951 0009 1300 2163 2000 0010 lub bezpośrednio

u wychowawców klas.

Gimnazjum Lubasz