• Motto:

  • Nauka to dar

  • Doceń to

  • Pomyśl o przyszłości

  • już dziś

unitedcasino

UWAGA KONKURS RECYTATORSKI:)))))

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO.

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 26.03.2018r.

I BĘDZIE SIĘ SKŁADAĆ Z DWÓCH CZĘŚCI:

 

CZĘŚĆ I

RECYTACJA DOWOLNEGO WIERSZA W JĘZYKU NIEMIECKIM LUB ANGIELSKIM.

WIERSZ MOŻNA WYBRAĆ SAMEMU LUB U NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH.

 

CZĘŚĆ II

ODCZYTANIE WYLOSOWANEGO FRAGMENTU TEKSTU W JĘZYKU NIEMIECKIM LUB ANGIELSKIM.

 

OCENIE PODLEGAĆ BĘDĄ: WYMOWA, INTONACJA I MELODIA ZDANIA, AKCENT, PŁYNNOŚĆ WYPOWIEDZI ORAZ OGÓLNE WRAŻENIE ARTYSTYCZNE.

 

KONKURS BĘDZIE PRZEBIEGAĆ W DWÓCH KATEGORIACH WIEKOWYCH.

GRUPA PIERWSZA – UCZNIOWIE KLAS VI-VII.

GRUPA DRUGA – UCZNIOWIE KLAS II - III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ SUPER NAGRODY I DYPLOMY:)))))

 

ZAPISY PRZYJMUJĄ NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH DO DNIA 16.03.2018r.

 

Gimnazjum Lubasz