• Motto:

  • Nauka to dar

  • Doceń to

  • Pomyśl o przyszłości

  • już dziś

unitedcasino

     11 listopada uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu pod kierunkiem pani Joanny Bielejewskiej i pana Rolanda Magdziarza przedstawili inscenizację słowno – muzyczną pod hasłem: „Jedną drogą dziś wszyscy idziemy”.

 

Uczniowie przybliżyli ważniejsze wydarzenia narodu polskiego, który nieustannie podejmował walkę z zaborcą w celu odzyskania wolności, dając niezliczone dowody patriotyzmu i bohaterstwa. Zapewniając, iż ofiara z blizn i krwi, przelana na drodze do niepodległości, nigdy nie zostanie zapomniana. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Następnie Proboszcz naszej parafii ks. Andrzej Magdziarz odprawił mszę świętą za Ojczyznę. Po mszy nastąpiło złożenie przez delegacje kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, jako wyraz pamięci i wdzięczności za podjęte walki wyzwoleńcze. Pamięć o bohaterach stała się budulcem narodowej i obywatelskiej tożsamości, odgrywając ważną rolę w procesie edukacji patriotycznej kolejnych pokoleń. Patriotyzm powinien stać na straży godności naszego narodu, jego kultury i obyczajów.

Joanna Bielejewska

Gimnazjum Lubasz