• Motto:

  • Nauka to dar

  • Doceń to

  • Pomyśl o przyszłości

  • już dziś

unitedcasino

W dniu 10 października w naszej szkole został przeprowadzony konkurs na kandydatów do czytania komunikatów, działającego w szkole radiowęzła. Wszyscy uczestnicy konkursu musieli zmagać się z trudnymi gramatycznie i ortograficznie „potyczkami językowymi”, czytanymi przez radiowęzeł.

Jednym z tekstów był między innymi wiersz pt.:

 

 

ŻYCZENIE ŻABY ŻANETY

                         Żyła w żwirku żółta żaba
                        co za męża chciała kraba.

Dla Żanetki krabik-mąż
atrakcyjny byłby wciąż.
On w żupanie, ja w żakiecie:
cóż za para na parkiecie!
Inne żabki zeżre złość,
gdyż krab-żonkoś - ważny gość.
Taki mąż toż żyła złota,
żyć z nim w żwirze, zwałach błota...”

Następnie kandydaci musieli sformułować komunikat medialny m.in. informujący uczniów naszej szkoły o zbiórce makulatury czy baterii, zachęcający do udziału w wycieczce czy w akcji charytatywnej, a także informujący o karach, jakie grożą za opuszczenie terenu szkoły itd.

W eliminacjach oceniana były następujące elementy: swoboda wypowiedzi, dykcja, intonacja, tembr głosu, sformułowanie komunikatu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania od każdego oceniającego to 15. Do konkursu zgłosiło się 10 uczestników. Jury w składzie: Alicja Łyczykowska oraz Roland Magdziarz, dokonało wyboru najbardziej medialnych głosów w naszej szkole. Najlepszymi okazały się:

1. Geremek Mikołaj

2. Jagła Justyna

3. Krotecka Julia

4. Ewert Gabriela

5. Jessa Kinga

6. Skotarczak Kamila

Gratulujemy zwycięstwa oraz życzymy powodzenia w medialnej oprawie naszego radiowęzła.

Gimnazjum Lubasz